Dự án

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Tòa nhà được xây dựng vào năm 2016, sử dụng Thanh Builex làm vật liệu chính cho Cửa đi và Cửa sổ

TỔNG CÔNG TY 31.9 - BỘ QUỐC PHÒNG

Tòa nhà được xây dựng vào năm 2016, sử dụng Thanh Builex làm vật liệu chính cho Cửa đi và Cửa sổ

NHÀ THỂ THAO ĐA NĂNG

Tòa nhà được xây dựng vào năm 2016, sử dụng Thanh Builex làm vật liệu chính cho Cửa đi và Cửa sổ

VIỆN NGHIÊN CỨU SINH THÁI - TÂY NGUYÊN

Tòa nhà được xây dựng vào năm 2016, sử dụng Thanh Builex làm vật liệu chính cho Cửa đi và Cửa sổ

GUEST HOUSE ĐÀ LẠT

Tòa nhà được xây dựng vào năm 2016, sử dụng Thanh Builex làm vật liệu chính cho Cửa đi và Cửa sổ

MOONLIGHT BOULEVARD

Số 510, đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.